Licitacions adjudicades

Contracte mixte d'obres i concessió d'obra pública consistent en l'execució de les obres previstes en el projecte de remodelació del Mercat Central de Tarragona i la posterior explotació de les dues plantes d'aparcament

Més informació

Execució de les obres del projecte de desviament de serveis afectats per les obres del nou mecat Central de Tarragona

Més informació

Execució de les obres del projecte d'intervenció arqueològica al mercat Central de Tarragona

Més informació

Redacció dels projectes bàsics , executiu, d'urbanització i direcció d'obres de la remodelació del Mercat Central de Tarragona i el seu entorn

Més informació

Adjudicació del contracte privat de cessió d'us onerós d'espais diàfans a les plantes soterrani i semisoterrani dins el Mercat Central.

Més informació

Cessió onerosa d'ús dels lots 8 a 12 dels locals comercials del Mercat Central de Tarragona

Més informació

Cessió onerosa d'ús dels lots 2 a 7 dels locals comercials del Mercat Central de Tarragona

Més informació

Contractació de serveis auxiliars de suport al personal d' ESPIMSA en el funcionament diari del mercat Central de Tarragona i dels aparcaments del mercat Central

Més informació

Contractació del servei de seguretat privada dels mercats de marxants i fires organitzades per ESPIMSA

Més informació

Concurs per a la selecció de cap d'emergències, manteniment, De prevenció de riscos laborals i de personal tècnic per l'empresa de serveis i promocions d'iniciatives municipals sa

Més informació

Bases del Concurs per a la selecció d'una plaça temporal per substitució d'una baixa de llarga durada d'Inspector de Mercats per l'Empresa de serveis i promocions d'iniciatives municipals sa

Més informació

Contracte privat de cessió d'us onerós dels lots 1 al 8 del Mercat de Torreforta

Més informació