Contracte privat de cessió d'us onerós

Objecte

Contracte privat de cessió d'us onerós dels lots 1 al 8 del Mercat de Torreforta


Tipus: Altres

Estat de la licitació: Adjudicada

Procediment: Tancat

Obertura Pliques

Lloc: Oficines d'ESPIMSA el proper dijous dia 13 a les 08:30 hores (sobre 3)

Jornades Informatives

Lloc: Oficines d'ESPIMSA

Data limit presentació d'ofertes

Data: 30/07/2020

Lloc: Oficines d'ESPIMSA