Execució de les obres del projecte de desviament

Objecte

Execució de les obres del projecte de desviament de serveis afectats per les obres del nou mecat Central de Tarragona


Tipus: Obres

Estat de la licitació: Adjudicada

Procediment: Tancat

Dades d'adjudicació

Adjudicatari: UTE Cobra-Gulinves, S.L.

Import adjudicació (import sense IVA): 876571.32€

Data d'adjudicació provisional: 01/01/2010

Data d'adjudicació definitiva: 05/01/2010