Taulell d’anuncis

Consulta en aquest apartat tots els anuncis publicats a l’empresa dels Mercats de Tarragona.

Anuncis i Publicacions a partir del dia 4/9/2021

Anuncis i Publicacions anteriors al dia 4/9/2021

03/09/2021

Bases per la selecció del lloc de treball de Cap d'àrea de gestió administrativa

Categoria:Empreses municipals i organismes autònoms

16/06/2021

Bases per la convocatòria d'un concurs públic per la realització d'una actuació visual i plàstica (graffiti) al mercadet de Bonavista

Categoria:Empreses municipals i organismes autònoms

27/05/2021

Bases i plec de clàusules tècniques que han de regir l'autorització privativa de les parades de venda no sedentària al Mercat de la Pagesia

Categoria:Empreses municipals i organismes autònoms

27/05/2021

Bases que regiran les ampliacions de les parades i els posteriors canvis d'ubicació, de les autoritzacions per l' ús privatiu de les parades dels mercats periòdics de Tarragona

Categoria:Empreses municipals i organismes autònoms

10/05/2021

Concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball de Responsable de la central de compres d'ESPIMSA

Categoria:Empreses municipals i organismes autònoms

27/04/2021

Bases que han de regir l'autorització de les parades segons l'article 16.6 de l'ordenança sobre la venda no sedentària a Tarragona

Categoria:Empreses municipals i organismes autònoms

08/02/2021

Renovacions de les concesions de parades dels mercats no sedentaris de la ciutat de Tarragona

Categoria:Empreses municipals i organismes autònoms

08/09/2020

Pla acció per a concessionaris/es mercats públics Tarragona

Categoria:Empreses municipals i organismes autònoms

D'acord amb el Document aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc en data 22 de juliol de 2020 , s'ha fet una adaptació per al seu compliment per a tots/tes concessionaris/es que desenvolupen la seva activitat econòmica als Mercats Públics de Tarragona.

26/08/2020

Concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball de Responsable de servei de comunicació interna i externa d'ESPIMSA

Categoria:Empreses municipals i organismes autònoms

19/06/2020

Concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball de Responsable de Contractació i Assessoria fiscal d'ESPIMSA

Categoria:Empreses municipals i organismes autònoms

05/03/2020

Plecs de prescripcions tècniques i administratives que han de regir l'adjudicació del contracte pel suport tècnic, jurídic i administratiu a l'organització de la fira d'abril 2020

Categoria:Empreses municipals i organismes autònoms

14/10/2019

Concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball de gerent d'ESPIMSA

Categoria:Empreses municipals i organismes autònoms

07/03/2017

Concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball de director/a del Mercat Central

Categoria:Empreses municipals i organismes autònoms

22/12/2016

Anunci exposició al públic de l'avantprojecte d'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de Tarragona

Categoria:Empreses municipals i organismes autònoms

Termini d'exposició: 30 dies naturals