Concurs per a la selecció

Objecte

Concurs per a la selecció de cap d'emergències, manteniment, De prevenció de riscos laborals i de personal tècnic per l'empresa de serveis i promocions d'iniciatives municipals sa


Tipus: Altres

Estat de la licitació: Adjudicada

Procediment: Tancat

Obertura Pliques

Lloc: Oficines d'ESPIMSA

Jornades Informatives

Lloc: Oficines d'ESPIMSA

Data limit presentació d'ofertes

Lloc: Oficines d'ESPIMSA

Dades d'adjudicació

Data d'adjudicació provisional: 19/04/2018

Data d'adjudicació definitiva: 19/04/2018