Adjudicació del contracte privat

Objecte

Adjudicació del contracte privat de cessió d'us onerós d'espais diàfans a les plantes soterrani i semisoterrani dins el Mercat Central.


Tipus: Altres

Estat de la licitació: Adjudicada

Procediment: Tancat

Dades d'adjudicació

Adjudicatari: Mercadona

Import adjudicació (import sense IVA): 7381000.00€

Data d'adjudicació definitiva: 09/11/2015