Redacció dels projectes bàsics , executiu, d'urbanització i direcció d'obres

Objecte

Redacció dels projectes bàsics , executiu, d'urbanització i direcció d'obres de la remodelació del Mercat Central de Tarragona i el seu entorn


Tipus: Serveis

Estat de la licitació: Adjudicada

Procediment: Tancat

Dades d'adjudicació

Adjudicatari: E-SET SERVEIS D'ENGINYERIA SLP

Import adjudicació (import sense IVA): 1848500.00€

Data d'adjudicació provisional: 30/09/2009

Data d'adjudicació definitiva: 01/12/2009