Contractació de serveis de suport al personal d'ESPIMSA

Objecte

Contractació de serveis auxiliars de suport al personal d' ESPIMSA en el funcionament diari del mercat Central de Tarragona i dels aparcaments del mercat Central


Tipus: Altres

Estat de la licitació: Adjudicada

Procediment: Tancat

Obertura Pliques

Lloc: Oficines d'ESPIMSA. Es comunicarà nova data

Jornades Informatives

Lloc: Oficines d'ESPIMSA

Data limit presentació d'ofertes

Data: 20/03/2018

Lloc: Oficines d'ESPIMSA

Dades d'adjudicació

Data d'adjudicació definitiva: 15/05/2018