Cessió onerosa d'ús dels lots 2 a 7

Objecte

Cessió onerosa d'ús dels lots 2 a 7 dels locals comercials del Mercat Central de Tarragona


Tipus: Altres

Estat de la licitació: Adjudicada

Procediment: Tancat

Dades d'adjudicació

Adjudicatari: Mercadona SA.

Import adjudicació (import sense IVA): 541248.60€

Data d'adjudicació definitiva: 24/01/2017