Cessió onerosa d'ús dels lots dels local 8 a 12

Objecte

Cessió onerosa d'ús dels lots 8 a 12 dels locals comercials del Mercat Central de Tarragona


Tipus: Altres

Estat de la licitació: Adjudicada

Procediment: Tancat

Dades d'adjudicació

Adjudicatari: Projectes i Equipaments Tarraco SA.

Import adjudicació (import sense IVA): 59449.00€

Data d'adjudicació definitiva: 06/02/2017