Consell d’Administració

Actualment el Consell d’Administració dels Mercats de Tarragona està format pels següents membres:

PRESIDENTA

PRESIDENTA

Sra. Montserrat Adan Domènech

VICEPRESIDENT

VICEPRESIDENT

Sr. Berni Álvarez Merino

GERENT

GERENT

Sr. Daniel Milà i Zaragoza

SECRETARI

SECRETARI

Sr. Joan Anton Font Monclús

VOCALS

SANDRA

Sra. Sandra Ramos García

GEMMA

Sra. Gemma Fusté García

ELVIRA

Sra. Elvira Vidal Sensi

LAURA

Sra. Laura Quiñones López

RAUL

Sr. Raúl Arranz

MARTA

Sra. Marta Lafuerza Garcia

ALBERT

Sr. Albert Abelló Lozano

AROA

Sra. Aroa Pérez Llorens

PEDRO

Sr. Pedro Ángel Delgado Iturbe