Consell d’Administració

Actualment el Consell d’Administració dels Mercats de Tarragona està format pels següents membres:

PRESIDENT

PRESIDENT

Sr. Dídac Nadal Abad

VICEPRESIDENTA

VICEPRESIDENT

Sra. Maria José López Garcia

GERENT

GERENT

Sr. Daniel Milà i Zaragoza

SECRETARI

SECRETARI

Sr. Joan Anton Font Monclús

VOCALS

VOCALS

Sr. Gaietá Jové Galceran

VOCALS

Sra. Lorena de la Fuente Vilaltella

VOCALS

Sra. Berni Álvarez Merino

VOCALS

Sra. Yolanda Espallargas

VOCALS

Sra. Montserrat Bertran Ruiz

VOCALS

Sra. Marta Lafuerza Garcia

VOCALS

Sr. Lluis Miquel Barceló Alejandro

VOCALS

Sra. Esther Lozano Borrell