Contractació de servei de seguretat privada dels mercats de marxants

Objecte

Contractació del servei de seguretat privada dels mercats de marxants i fires organitzades per ESPIMSA


Tipus: Altres

Estat de la licitació: Adjudicada

Procediment: Tancat

Obertura Pliques

Lloc: Oficines d'ESPIMSA , Es comunicarà nova data

Jornades Informatives

Lloc: Oficines d'ESPIMSA

Data limit presentació d'ofertes

Data: 20/03/2018

Lloc: Oficines d'ESPIMSA

Dades d'adjudicació

Data d'adjudicació definitiva: 16/05/2018