Bases del Concurs per a la selecció d'una plaça temporal

Objecte

Bases del Concurs per a la selecció d'una plaça temporal per substitució d'una baixa de llarga durada d'Inspector de Mercats per l'Empresa de serveis i promocions d'iniciatives municipals sa


Tipus: Altres

Estat de la licitació: Adjudicada

Procediment: Tancat

Obertura Pliques

Lloc: Oficines d'ESPIMSA

Jornades Informatives

Lloc: Oficines d'ESPIMSA

Data limit presentació d'ofertes

Data: 26/11/2018

Lloc: Oficines d'ESPIMSA

Dades d'adjudicació

Data d'adjudicació definitiva: 20/12/2018