Licitacions en curs

Transmissió de les autoritzacions d'ocupació privativa de domini públic per l'explotació de les parades/lots de venda dels mercadets no sedentaris periòdics de la ciutat de Tarragona.

Més informació

Autorització ocupació domini públic per terrassa de bar al Mercat de Bonavista

Més informació

Contracte privat de cessió onerosa d’ús dels locals comercials A i 1 del Mercat central de Tarragona

Més informació

Contracte privat de cessió d'us onerós dels lots 1 al 6 del Mercat de Torreforta

Més informació