Contracte privat de cessió d'us onerós

Objecte

Contracte privat de cessió d'us onerós dels lots 1 al 6 del Mercat de Torreforta


Tipus: Altres

Estat de la licitació: En curs

Procediment: Obert

Obertura Pliques

Sobre número: 3

Lloc: Oficines de Mercats de Tarragona - ESPIMSA

Data limit presentació d'ofertes

Data: 15/06/2021

Lloc: Oficines d'ESPIMSA