Transmissió parades mercadets (subasta)

Objecte

Transmissió de les autoritzacions d'ocupació privativa de domini públic per l'explotació de les parades/lots de venda dels mercadets no sedentaris periòdics de la ciutat de Tarragona.


Tipus: Altres

Estat de la licitació: En curs

Procediment: Obert

Data limit presentació d'ofertes

Data: 03/11/2020

Lloc: Oficines d'ESPIMSA