Autorització ocupació domini públic

Objecte

Autorització ocupació domini públic per terrassa de bar al Mercat de Bonavista


Tipus: Altres

Estat de la licitació: En curs

Procediment: Obert

Obertura Pliques

Lloc: Oficines d'ESPIMSA